KEM FACE SARA NGUA NAM , TAN NHANG , LAO HOA 25G

430.000 

Còn hàng

SKU: 8938519350045
Chuyên mục:

Mô tả

́ ℎ̂ ̂ . ℎ̣ ℎ ℎ̣̂ ̂

– ̉ ℎℎ ℎ̂́ – ̀ ℎ
– ̂ ̛̛̃ đ ̀ ̆́ ́
-́ ̂̀ ̣ ̉ ℎ́ ℎ̂́ ̃ ℎ́
ℎ̛̀ ℎ̀ℎ ℎ̂̀ ℎ́ ℎ̣ ℎ ℎ̂ ̂ & ℎ̂ ̂ ℎ̀ ̂́ , , ,

ℎ̉ ̣̂ ℎ̛̀ ̆́, ̣ ̛̛̀ ́ ℎ̂̉ ̣ ̣̂ ℎ̛̃ ̂̃ ̆́ ̂̀ ̀ ℎ, ́, ̣!!!

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 25 kg